Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. kesäkuuta 2010
E-4383/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Aihe: Asiantuntijaryhmien ja muiden rekisteröimättömien edunvalvojien kannustaminen liittymään komission eturyhmien edustajien rekisteriin
 Vastaus 

Vastauksessaan 44 kansalaisjärjestön lähettämään kirjeeseen komission jäsen Janez Potočnik totesi seuraavaa:

”Koska Friends of Europe ‑järjestö on asiantuntijaryhmä – eikä edunvalvoja –, se ei ole kirjautunut Euroopan komission edunvalvojien rekisteriin. Emme kuitenkaan katso tämän olevan riittävä syy lopettaa yhteistyötä Friends of Europe ‑järjestön kanssa erityisesti, koska rekisteröinti on vapaaehtoista”(1).

Kyseinen väittämä on täysin ristiriidassa Siim Kallaksen pitämän puheen kanssa hänen ollessaan hallinnosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava varapuheenjohtaja. Tuolloin hän selvästi sanoi, että

”Friends of Europe ‑järjestön, kuten muidenkin asiantuntijaryhmien, olisi rekisteröidyttävä”(2).

Komission mukaan vapaaehtoinen rekisteröintijärjestelmä tarjoaisi edunvalvojille (tai eturyhmien edustajille) kannustimia rekisteröityä(3).

Kyseessä olevat kannustimet, kuten sähköposti-ilmoitukset(4) eivät ole lisänneet avoimuutta, sillä enemmistö Brysselissä sijaitsevien eturyhmien edunvalvojista on edelleen rekisteröimättömiä(5).

Haluamme esittää Euroopan komissiolle seuraavat kysymykset:

1. Onko komission virallinen kanta siitä, että asiantuntijaryhmien olisi liityttävä edunvalvojien rekisteriin, muuttunut?
2. Aikooko komissio vahvistaa kannustimia avoimuuden lisäämiseksi asettamalla rekisteröitymisen edellytykseksi tapahtumien järjestämiselle yhteistyössä edunvalvoja- ja asiantuntijaryhmien kanssa (sekä heidän paneeliin osallistumiselle)?

(1)http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/content/2010/05/corporate-sponsoring-green-week
(2)http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/181&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
(3)http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/com_2007_127_final_en.pdf
(4)http://ec.europa.eu/transparency/docs/reg/FAQ_en.pdf
(5)http://www.alter-eu.org/press-releases/2009/10/28/review-of-ec-lobby-register-brings-minor-improvements

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 170 E, 10/06/2011
Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus