Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
13. heinäkuuta 2010
E-5481/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Aihe: EU:ssa edunvalvontaa harjoittavista tahoista 60 prosenttia ei ole ilmoittautunut Euroopan komission ylläpitämään edunvalvojien avoimuutta koskevaan rekisteriin
 Vastaus 

Edunvalvojien ryhmittymä Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) julkaisi äskettäin tutkimuksen(1), jonka mukaan lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun Euroopan komissio perusti vapaaehtoisen edunvalvojien avoimuutta koskevan rekisterin, 60 prosenttia EU:ssa edunvalvontaa harjoittavista tahoista ei vieläkään ole rekisteröitynyt. Ryhmittymä on kehottanut EU:n virkamiehiä kieltäytymään tapaamasta ryhmiä, jotka eivät ole ilmoittautuneet rekisteriin, koska vain 112 kaikkiaan 286 tiedossa olevasta EU:ssa edunvalvontapalveluja tarjoavasta tahosta on komission rekisterissä (39,2 prosenttia). Rekisteristä puuttuvista 174 tahosta 104:llä on Euroopan parlamenttiin akkreditoituja edunvalvojia.

ALTER-EU:n tutkimuksessa korostetaan tarvetta panna pikaisesti täytäntöön Euroopan parlamentin toukokuussa 2008 antama päätöslauselma(2), jossa peräänkuulutettiin pakollista rekisteriä kaikista EU:n toimielimissä edunvalvontaa harjoittavista toimijoista. Rekisterissä ilmoitettaisiin myös edunvalvojien nimet ja tarkat tiedot edunvalvonnan rahoittamisesta.

1. Aikooko komissio harkita tutkimuksessa esitetyn suosituksen täytäntöönpanoa ja kieltäytyä tapaamasta ryhmiä, jotka eivät ole ilmoittautuneet rekisteriin?

2. Mitä tarvittavia toimenpiteitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että kaikki edunvalvontaa harjoittavat tahot ja edunvalvojat rekisteröityvät ja akkreditoituvat?

3. Suunnitteleeko komissio Euroopan parlamentin 8. toukokuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa esitettyjen toimeksiantojen toteuttamista?

(1)EU:ssa edunvalvontaa harjoittavista tahoista tehty tutkimus on saatavana osoitteessa:http://www.alter-eu.org/documents/briefings-info-sheets/2010/03/11/blacklist-of-unregistered-lobbying-consultancies.
(2)Sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä 8. toukokuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (2007/2115(INI).

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 191 E, 01/07/2011
Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2010Oikeudellinen huomautus