Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
19. elokuuta 2010
E-6547/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Jens Rohde (ALDE)

 Aihe: Vaikutustenarvioinnit
 Vastaus 

Kaikkia uusia lainsäädäntöehdotuksia koskeva pakollinen vaikutustenarviointi otettiin käyttöön EU:n lainsäädäntömenettelyn avoimuuden lisäämiseksi ja lainsäädännön tasapuolistamiseksi siten, että siinä otetaan huomioon sekä taloudelliset ja sosiaaliset että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Vaikutustenarvioinnin käytöstä saadut kokemukset ovat johtaneet siihen, että jotkut toimijat sekä toimielinten sisällä että niiden ulkopuolella ovat kritisoineet vaikutustenarviointien laatua. Lääketieteellisen julkaisun PLoS:n tammikuussa ilmestyneessä numerossa (7:1) julkaistiin tutkimus British American Tobaccon (BAT) vaikutuksesta EU:n vaikutustenarviointeihin. Tutkimuksesta ilmenee, että BAT on yhdessä muista suurista yrityksistä koostuvan verkoston ja Eurooppa-politiikan keskuksen (European Policy Centre, EPC) kanssa kyennyt muuttamaan vaikutustenarviointeja suuntaan, joka suosii elinkeinoelämää painottamalla erityisesti taloudellisia kustannuksia ja sivuuttamalla sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, terveysvaikutukset mukaan lukien.

Tällainen vaikuttaminen on tutkimuksen mukaan ollut suurelta osin mahdollista siksi, että EPC ja BAT ovat osallistuneet aktiivisesti arviointeihin ”piilokumppaneina”. Tutkimuksessa haastatelluista komission entisistä ja nykyisistä työntekijöistä kukaan ei tiennyt BAT:n osuudesta pakollisia vaikutustenarviointeja koskevassa EPC:n lobbauskampanjassa.

Tietääkö komissio kyseisestä tutkimuksesta ja jos tietää, mitä mieltä se on tutkimuksessa tehdyistä johtopäätöksistä?

Katsooko komissio, että sitä on petkutettu, ja mitä se aikoo tehdä vastedes varmistaakseen avoimuuden, ottaen huomioon lobbauskampanjoiden taakse kätkeytyvät etunäkökohdat?

Mitä työskentelymenetelmiä komissio on käyttänyt varmistaakseen, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset otetaan tasapuolisesti huomioon vaikutustenarvioinneissa siinä määrin kuin se on mahdollista ja asianmukaista kyseisen politiikan kannalta?

Kysymyksen alkukieli: DAEYVL C 216 E, 22/07/2011
Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus