Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
5. maaliskuuta 2009
P-1552/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki (ALDE) komissiolle

 Aihe: Komission lainsäädäntöaloitteisiin liitettävästä lainsäädännöllisestä jalanjäljestä
 Vastaus 

Komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin 9. marraskuuta vuonna 2005 käynnistämä Euroopan avoimuusaloite oli erittäin tervetullut. Kallasin esittelemään toimenpidekokonaisuuteen liittyi muun muassa lobbausryhmien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen menettelysäännöt.

Kallasin käynnistämän Euroopan avoimuusaloitteen pohjalta Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan 8. toukokuuta 2008 päätöslauselman (P6_TA(2008)0197) sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (2007/2115(INI).

Päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti toteaa seuraavaa:

”hyväksyy, että esittelijä voi halutessaan (vapaaehtoisesti) soveltaa ’lainsäädännöllistä jalanjälkeä’, ts. (parlamentin mietintöihin liitettävää) suuntaa-antavaa luetteloa rekisteröidyistä edunvalvojista, joita on kuultu mietinnön valmistelun aikana ja jotka ovat antaneet siihen merkittävän panoksen; pitää erityisen suositeltavana tällaisen luettelon sisällyttämistä lainsäädäntöpäätöslauselmiin; korostaa kuitenkin, että on yhtä tärkeää, että komissio liittää tällaisen ’lainsäädännöllisen jalanjäljen’ lainsäädäntöaloitteisiinsa;”

Milloin komissio aikoo ottaa käyttöön tällaisen ”lainsäädännöllisen jalanjäljen” liittämisen lainsäädäntöaloitteisiinsa?

 EYVL C 189, 13/07/2010
Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus