Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
14. joulukuuta 2009
P-6374/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Claude Turmes (Verts/ALE) komissiolle

 Aihe: Barroson johtama II komissio – Kuka on vastuussa Euroopan avoimuusaloitteen seurannasta?
 Vastaus 

Komission puheenjohtaja Barroso ilmaisi viime syyskuussa julkaistuissa seuraavan komission suuntaviivoissa sitoumuksensa avoimuuden ja demokraattisen vastuun periaatteisiin ja korosti, että kansan mahdollisuuksia osallistua päätöksiin, jotka koskevat heidän elämäänsä, on lisättävä sekä lisäksi varmistettava päätöksentekoprosessin avoimuus. Tämä viittaa siihen, että komissio on sitoutunut seuraamaan tiiviisti Euroopan avoimuusaloitetta ja myös ponnistelemaan lobbaustoiminnan avoimuuden lisäämiseksi.

Ehdotetussa komission jäsenten uudessa ryhmässä komission jäsenen Siim Kallaksen hallinnollisten asioiden, tilintarkastuksen ja petostentorjunnan salkku – Euroopan avoimuusaloitteen kantava voima – on jaettu kolmen komission jäsenen Šemetan, Šefčovičin ja Lewandowskin kesken. Kenenkään edellä mainitun komission jäsenen yksiselitteiseksi vastuualueeksi ei ole kuitenkaan määrätty lobbausta koskevan avoimuuden lisäämistä ja avoimuusaloitteen seurantaa muilla aloilla.

Puheenjohtaja Barrosolle osoitetussa 23. marraskuuta päivätyssä kirjeessään komission jäsen Kallas suositteli painokkaasti pääsihteeristön teknisen työn jatkamista yhdessä parlamentin yksikön kanssa tulevien viikkojen ja kuukausien ajan ja lisäksi hän kehotti puheenjohtaja Barrosoa delegoimaan selkeästi kyseisen asian edistämistä koskevan vastuun seuraavassa komissiossa.

Miten Barroson johtama toinen komissio aikoo varmistaa Euroopan avoimuusaloitteen tiiviin seurannan? Aikooko se antaa vastuun selkeästi yhdelle komission jäsenelle, jolle annetaan vahvat valtuudet edistää tätä tavoitetta? Kuka tähän tehtävään voitaisiin valita? Mikäli tehtävään ei valita yhtä henkilöä, miten se aikoo jakaa vastuualueet?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 10 E, 14/01/2011
EYVL C 10 E, 14/01/2011
Päivitetty viimeksi: 5. tammikuuta 2010Oikeudellinen huomautus