Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
23. marraskuuta 2010
P-9894/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Richard Howitt (S&D)

 Aihe: Edunvalvojien etujen erittely
 Vastaus 

Onko komissiolla erittelyä sen edunvalvojien rekisterissä edustetuista yhteiskunnallisista ja teollisista eduista? Voiko se erityisesti kertoa niiden edunvalvojien prosentuaalisen määrän, jotka edustavat kuluttaja- ja/tai työntekijäjärjestöjä, verrattuna työnantajajärjestöihin, teollisuuden järjestöihin ja muihin eturyhmiin? Jos tällaista erittelyä ei ole saatavilla, eikö siihen liittyviin toimiin olisi ryhdyttävä, jotta EU:n kansalaiset voisivat todeta, ovatko edellytykset yhtäläisiä?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 265 E, 09/09/2011
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus