Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
14. huhtikuuta 2011
P-003792/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Cornelis de Jong (GUE/NGL)

 Aihe: European Business Summit -kokous – Edunvalvojien rekisteri
 Vastaus 

European Business Summit ‑kokous (EBS) pidetään Brysselissä 18. ja 19. toukokuuta 2011. Kokous on Euroopan komission tukema Belgian yrittäjien liiton (VBO-FEB) ja BUSINESSEUROPEn (BE) aloite. Tapahtuman aikana monet komission jäsenet ja EU:n korkean tason virkamiehet pitävät esitelmiä ja osallistuvat eri kokouksiin.

VBO-FEB ja BE on rekisteröity komission edunvalvojien rekisteriin, mutta EBS:n järjestämisestä vastaava oikeussubjekti European Business Forum ei ole. EBS on riippumaton tapahtuma, eivätkä siihen liittyvät kustannukset kuulu näiden kahden komission avoimuusrekisteriin merkityn järjestäjätahon lobbausbudjettiin. EBS:n verkkosivuston mukaan European Business Summit -kokous on keskeinen tapaamispaikka EU:n yritysjohtajille ja päättäjille. Tapahtumaan osallistumista perustellaan seuraavasti: korkean tason päättäjien tapaaminen, liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen, verkoston laajentaminen, tuoreimpien tietojen saaminen uusimmista EU:hun liittyvistä kysymyksistä, julkisen ja yksityisen rahoituksen houkutteleminen, näkyvyys tiedotusvälineissä. Kokous on näin ollen selvästikin lobbaustapahtuma.

Onko komissio samaa mieltä siitä, ettei sen ole aiheellista tukea tapahtumaa, jonka järjestämisestä vastaava elin ei ole komission rekisterissä ja joka harjoittaa aktiivisesti lobbausta tukemalla osallistujia yhteyksien luomisessa EU:n korkean tason päätöksentekijöihin? Jos on, onko komissio valmis asettamaan tukensa ehdoksi EBS:n rekisteröimisen komission rekisteriin? Jos ei ole, miksi ei?

Onko komissio valmis edistämään rekisteriään EBS-kokouksessa pyytämällä komissiota lobbaavia osallistujia rekisteröitymään esimerkiksi järjestämällä kokoukseen rekisteröitymispaikan. Jos ei ole, miksi ei?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 314 E, 27/10/2011
Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus