Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
6 oktober 2008
E-5329/08
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Giovanna Corda (PSE) aan de Commissie

 Betreft: Consumentenorganisaties en Register van belangenvertegenwoordigers van de Commissie
 Antwoord(en) 

De Commissie heeft begin juni een „Register van belangenvertegenwoordigers van de Commissie” ingesteld en heeft aan consumentenorganisaties verzocht zich in dat Register in te schrijven.

1. Hoe kan de Commissie dit verzoek uitleggen, ervan uitgaande dat genoemde organisaties geen „belangen vertegenwoordigen”, maar als hoofddoel hebben het adviseren en informeren van en opkomen voor hun leden?

2. Maakt de Commissie geen enkel onderscheid tussen echte professionele „lobbyisten” die zich bezighouden met het beïnvloeden van wetgeving in voorbereiding en die uit zijn op financieel of commercieel voordeel voor hun opdrachtgevers en niet-gouvernementele organisaties ten dienste van burgers?

3. Kan de Commissie aangeven wat de concrete voordelen zijn van de inschrijving van consumentenorganisaties in dit Register?

4. Op 18 september 2008 staan slechts 338 belangenvertegenwoordigers geregistreerd. Beschouwt de Commissie dit als een succes of dient de boodschap nog duidelijker te zijn?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FRPB C 316 van 23/12/2009
Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2008Juridische mededeling