Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
11 februari 2009
E-0791/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

 Betreft: Tegengaan van voorrechten voor lobbyisten die weigeren zich te registreren in het vrijwillige lobbyregister en mogelijkheden voor een meer transparante registratie
 Antwoord(en) 

1. Wat rechtvaardigt naar de mening van de Commissie het onderscheid tussen lobbyisten en gewone burgers, waarbij een lobbyist niet de jure, maar wel de facto aanspraak maakt op meer EU-faciliteiten?

2. Kunt u verklaren waarom niet alle lobbyisten van Nederlandse publiekrechtelijke lichamen zijn opgenomen in het lobbyregister? Betekent hun ontbreken dat zij in feite op een zwarte lijst staan?

3. Overweegt de Commissie als prikkel de niet geregistreerde lobbykantoren de faciliteiten te ontnemen die zij thans genieten zoals uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten, ambtelijke hulp, informatie-verstrekking en toegangspasjes? Of wilt u lobbyisten die wél openheid betrachten voordelen gunnen?

4. Wilt u de digitale doorzoekbaarheid van uw register verbeteren opdat het voldoet aan basiseisen van digitale toegankelijkheid, „downloadbaarheid”, navigatiegemak, datavergelijking, filtreerbaarheid, het gebruik van synoniemen of naamsherkenning, alsmede aan vermelding van de aanduiding „recent” of van een wijzigingsdatum zodat burgers bijvoorbeeld niet alle namen behoeven te checken om uit te sluiten dat een organisatie onder een hun onbekende aanduiding toch voorkomt op uw lijst?

5. Kan de Commissie bevestigen dat de 7e „European Business Summit” op 26 en 27 maart 2009 in Brussel aankondigt dat deze „dialoog tussen EU-beslissers en zakenlieden” kan beschikken over uw morele steun, het Commissielogo, een hyperlink, het portret van voorzitter Barroso en de deelname van elf commissieleden? Is u bekend dat aan deze bijeenkomst bedrijven deelnemen zoals Heineken, Philips en Shell die tot dusver uw lobbyregister boycotten? Vindt u dat het onderhouden van contacten met niet-geregistreerde ondernemingen tot het zakelijke minimum beperkt zou dienen te blijven en dat uw actieve deelname aan dit evenement hen een ongewenste legitimatie verschaft?

6. Indien ja, bent u dan bereid de vrijkomende agendaruimte te benutten voor het bijwonen van bijeenkomsten van bijvoorbeeld „Friends of the Earth”, een milieuorganisatie die eind 2008 tevergeefs een beroep deed op uw aanwezigheid bij een door haar georganiseerd evenement? Bent u bereid uw antwoord op de brief daarover van „Friends of the Earth” van 21 januari 2009 openbaar te maken?

7. Overweegt u om voormalige leden van het Europees Parlement die „via de draaideur” terugkeren als lobbyist op voorhand de toegang tot speciale lobbyfaciliteiten te ontzeggen, tenzij zij geregistreerd staan?

 PB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2009Juridische mededeling