Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
14 oktober 2009
E-5022/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Cristiana Muscardini (PPE) aan de Commissie

 Betreft: Vertakking van Scientology
 Antwoord(en) 

Scientology is in 1954 opgericht door L. Ron Hubbard en is tot op de dag van vandaag de rijkste organisatie ter wereld. Na honderdduizenden gelovigen te hebben geworven, richt de organisatie zich nu op overheidsinstellingen. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat in het Italiaanse weekblad Panorama is gepubliceerd en dat aantoont dat de organisatie zich voortdurend vertakt middels het oprichten van schijnbaar onschuldige dekmantelorganisaties. Verenigingen, maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk en mensenrechtenbewegingen die verklaren „autonoom, seculier en onafhankelijk” te zijn, komen in werkelijkheid voort uit Scientology. Via hen werkt de organisatie aan het vergroten van haar invloed op verschillende gebieden, die uiteenlopen van de wereld van de economie tot die van de politiek, waarbij zij de overheden van half Italië overstelpt met wetsontwerpen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het Comité van burgers voor de rechten van de mens, dat in de afgelopen jaren politici en raadsleden heeft gebruikt om haar ideeën te propageren, in het bijzonder over het gebruik van psychofarmaca door kinderen. Het comité claimde vervolgens de aanklacht tegen „psychiatrisch misbruik” als een echte overwinning. De methoden die zijn verspreid door Ron Hubbard, de oprichter van de organisatie, zijn bovendien verkocht aan bedrijven zoals Kellogg’s, INA Assitalia, Biofin, Hayes Lemmerz en Assopiastrelle. Uiteindelijk steunen deze bedrijven de beweging, ondanks dat dit indirect gebeurt en zonder dat zij er weet van hebben. Volgens het onderzoek van Panorama, zijn er in Italië 235 bedrijven aangesloten bij WISE, de economische tak van de beweging.

Kan de Commissie daarom de volgende vragen beantwoorden:

1. Is zij op de hoogte van de bovengenoemde activiteiten, die Scientology middels dekmantelorganisaties uitvoert?
2. Kan zij garanderen dat deze organisatie, op welke manier dan ook, niet aanwezig is in het Parlement en in de organisaties die verband houden met het Parlement?
3. Denkt zij niet dat het de moeite waard is dit te onderzoeken, zodat eventueel en mogelijk bedrog kan worden voorkomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 10 E van 14/01/2011
PB C 10 E van 14/01/2011
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2009Juridische mededeling