Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
30 november 2009
E-5929/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Hans-Peter Martin (NI) aan de Commissie

 Betreft: Register van belangenvertegenwoordigers
 Antwoord(en) 

Tot dusver hebben circa 2100 verenigingen, bedrijven en organisaties zich in het register ingeschreven. Naar schatting zijn er in Brussel in totaal ongeveer 2500 lobbyorganisaties en minstens 15000 individuele lobbyisten.

Twee specifieke categorieën van belangenvertegenwoordigers, namelijk advocatenkantoren en studiecentra (denktanks), hebben zich een jaar na de openstelling van het register nog nauwelijks geregistreerd.

Wat is volgens de Commissie de reden voor dit probleem?

Wanneer zal naar verwachting werk worden gemaakt van een evaluatie van de ervaring die in het kader van het vrijwillig register voor lobbyisten is opgedaan?

Overweegt de Commissie om de inschrijving in het register verplicht te maken, net als in de Verenigde Staten het geval is? Is zij van plan om ook op het gebied van transparantie en de controle van lobbyisten de reeds bestaande Amerikaanse normen in te voeren in de Europese Unie?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 10 E van 14/01/2011
PB C 10 E van 14/01/2011
Laatst bijgewerkt op: 2 december 2009Juridische mededeling