Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
6 mei 2010
E-3102/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Nessa Childers (S&D) aan de Commissie

 Betreft: Lobbyregister
 Antwoord(en) 

Naar aanleiding van een recent verslag van Friends of the Earth over het EU-register van Brusselse lobbyisten, spreek ik mijn teleurstelling uit dat het voor lobbyisten die op enige wijze lobbywerk verrichten, niet verplicht is zich in te schrijven in het register.

Is de Commissie van plan om inschrijving in het lobbyregister verplicht te stellen, gezien de grote hoeveelheid geld die met het lobbyen gemoeid is en gezien het aanzienlijke succes dat lobbyisten behalen bij hun pogingen de wetgeving te beïnvloeden?

Is de Commissie het met mij eens dat er een grondige herziening van het lobbycircuit nodig is, gezien de actuele cijfers die aangeven dat er minstens vijfduizend lobbyisten actief zijn op slechts 736 Europese parlementsleden en dat twintig van de vijftig belangrijkste Europese bedrijven helemaal niet geregistreerd staan?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 138 E van 07/05/2011
Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2010Juridische mededeling