Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
6 mei 2010
E-3149/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie

 Betreft: Grotere transparantie van het besluitvormingsproces in de Europese instellingen; verplichte registratie van belangengroepen in een gemeenschappelijk register
 Antwoord(en) 

Het Parlement heeft in zijn resolutie van 8 mei 2008 (P6_TA(2008)0197) het voorstel van de Commissie verwelkomd met betrekking tot het oprichten van een „one-stop-shop” voor de registratie van lobbyisten bij de Commissie en het Parlement, en heeft gevraagd om een interinstitutioneel akkoord tussen de Raad, de Commissie en het Parlement over een verplicht gemeenschappelijk register.

In de verklaring van de Gezamenlijke werkgroep van het Europees Parlement en de Europese Commissie voor lobbyactiviteiten, heeft de Commissie zich verplicht(1) een eerste stap te zetten richting een grotere transparantie voor haar burgers van het besluitvormingsproces in de Europese Unie, door het instellen van een register voor vertegenwoordigers van belangengroepen op vrijwillige basis.

1. Is de Commissie van plan om de volgende stap te zetten en registratie verplicht te maken voor belangengroepen die zich met het werk van de Commissie bezighouden?

2. Wat zijn de volgende maatregelen die de Commissie voorbereidt voor een grotere transparantie van het besluitvormingsproces in het kader van de Commissie?

(1)http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Laatst bijgewerkt op: 27 mei 2010Juridische mededeling