Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
16 juni 2010
E-4383/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Betreft: Stimuleringsmaatregelen voor denktanks en andere niet-geregistreerde lobbyisten om zich in te schrijven in het lobbyregister van de Commissie
 Antwoord(en) 

In zijn antwoord op een brief van 44 ngo’s, stelt commissaris Potočnik het volgende:

„Als denktank — en niet als lobbyist — heeft Friends of Europe zich niet ingeschreven in het lobbyregister van de Europese Commissie. We hebben dit echter niet als voldoende aanleiding gezien om de samenwerking met FoE te beëindigen, vooral daar inschrijving in het register nog steeds op vrijwillige basis gebeurt.”(1)

Dit statement druist in tegen een toespraak van Siim Kallas toen hij vicevoorzitter was verantwoordelijk voor administratieve zaken, financieel toezicht en de aanpak van fraude.

Deze zei destijds duidelijk:

„ „Friends of Europe” zou zich, net als andere denktanks, in moeten schrijven”(2).

Volgens de Commissie zou het „op vrijwilligheid gebaseerd registratiesysteem” zorgen voor „prikkels voor lobbyisten om zich te registreren”(3).

De huidige stimuleringsmaatregelen zoals waarschuwingen per e-mail(4) hebben de transparantie niet kunnen vergroten, aangezien de meerderheid van de in Brussel gevestigde lobbygroeperingen nog steeds niet geregistreerd staat.(5)

Wij zouden de Europese Commissie graag het volgende vragen:

1. Is het officiële standpunt van de Commissie dat denktanks zich moeten inschrijven in het lobbyregister veranderd?
2. Gaat de Commissie stimuleringsmaatregelen aanscherpen ter bevordering van de transparantie, door alleen met lobbygroeperingen en denktanks samen te werken bij het organiseren van evenementen (inclusief hun aanwezigheid in panels) als zij zijn ingeschreven?

(1)http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/content/2010/05/corporate-sponsoring-green-week
(2)http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/181&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
(3)http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/com_2007_127_final_en.pdf
(4)http://ec.europa.eu/transparency/docs/reg/FAQ_en.pdf
(5)http://www.alter-eu.org/press-releases/2009/10/28/review-of-ec-lobby-register-brings-minor-improvements

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 170 E van 10/06/2011
Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2010Juridische mededeling