Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
13 juli 2010
E-5481/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Betreft: 60 % van EU-lobbyorganisaties niet geregistreerd in lobbytransparantieregister van de Europese Commissie
 Antwoord(en) 

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek(1) van de Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) blijkt dat bijna twee jaar nadat de Europese Commissie een vrijwillig lobbytransparantieregister in het leven heeft geroepen, 60 % van de EU-lobbyorganisaties nog steeds niet geregistreerd is. ALTER-EU heeft EU-functionarissen opgeroepen om niet met groeperingen te spreken die zich niet in het register hebben laten opnemen, aangezien slechts 112 van de 286 nu bekende organisaties die op de EU gerichte lobbydiensten leveren in het register van de Commissie zijn opgenomen (39,2 %). Van de 174 consultancyorganisaties die niet in het register van de Commissie staan, zijn er 104 met lobbyisten die geaccrediteerd zijn bij het Europees Parlement.

Het onderzoek van ALTER-EU onderstreept de noodzaak van een snelle uitvoering van de resolutie van het Europees Parlement van mei 2008(2) die opriep tot een verplicht register voor alle actoren die lobbyen bij EU-instellingen, waarin de namen van de lobbyisten en gedetailleerde informatie over de bedragen die met het lobbyen gemoeid zijn, zijn opgenomen.

1. Overweegt de Commissie de aanbeveling van het verslag om niet met groeperingen te spreken die zich niet hebben laten opnemen in het register, ten uitvoer te leggen?

2. Welke noodzakelijke maatregelen denkt de Commissie te nemen om ervoor te zorgen dat alle consultancyorganisaties en lobbyisten geregistreerd en geaccrediteerd zijn?

3. Is de Commissie voornemens de mandaten van de resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 ten uitvoer te leggen?

(1)Het onderzoek naar EU-lobbyorganisaties is te vinden op:
http://www.alter-eu.org/documents/briefings-info-sheets/2010/03/11/blacklist-of-unregistered-lobbying-consultancies
(2)Resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (2007/2115(INI).

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 191 E van 01/07/2011
Laatst bijgewerkt op: 21 juli 2010Juridische mededeling