Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
19 augustus 2010
E-6547/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Jens Rohde (ALDE)

 Betreft: Effectbeoordeling
 Antwoord(en) 

De verplichte effectbeoordeling voor alle nieuwe wetsvoorstellen is ingevoerd ter vergroting van de doorzichtigheid in de wetgevingsprocedure van de EU en om de evenwichtigheid van de wetgeving te waarborgen door rekening te houden met economische, sociale en milieugevolgen. De ervaring die is opgedaan met effectbeoordelingen is voor enkele partijen in en buiten de instellingen aanleiding geweest tot kritiek op de kwaliteit van de effectbeoordelingen. Het meest recente voorbeeld is de publicatie in PLoS Medicine in januari 2010 (Jaargang 7:1) van een onderzoek naar de invloed die British American Tobacco (BAT) uitoefent op de vorm waarin de effectbeoordelingen van de EU worden gegoten. Uit het onderzoek blijkt dat BAT er met een netwerk van andere grote bedrijven en de denktank European Policy Centre (EPC) in is geslaagd de vormgeving van effectbeoordelingen zodanig richting te geven dat het bedrijfsleven wordt bevoordeeld door bijzondere nadruk te leggen op economische kosten, en maatschappelijke en milieugevolgen o.m. op het gebied van de volksgezondheid buiten beschouwing te laten.

Volgens het onderzoek is deze invloed in hoge mate mogelijk gemaakt door de sterke rechtstreekse betrokkenheid van de denktank EPC en BAT als „verborgen” partners. In het kader van het onderzoek is personeel en voormalig personeel van de Commissie ondervraagd, maar niemand was op de hoogte van de rol van BAT in de lobbycampagne die EPC had gevoerd in verband met verplichte effectbeoordelingen.

Is de Commissie op de hoogte van voornoemd onderzoek en, zo ja, wat vindt zij van de conclusies van dat onderzoek?

Is de Commissie van mening dat zij om de tuin is geleid en welke maatregelen overweegt zij voor de toekomst om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke belangen er schuil gaan achter lobbycampagnes?

Welke werkmethoden past de Commissie toe om ervoor te zorgen dat aan de economische, sociale en milieugevolgen voor zover zulks in verhouding tot het beleidsgebied mogelijk en van toepassing is, in effectbeoordelingen een gelijk gewicht wordt toegekend?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DAPB C 216 E van 22/07/2011
Laatst bijgewerkt op: 25 augustus 2010Juridische mededeling