Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
28 september 2010
E-7746/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Andreas Mölzer (NI)

 Betreft: Databank voor lobbyisten
 Antwoord(en) 

In het Oostenrijkse dagblad „Der Standard” stond laatst het volgende: „Wat betreft de verzwegen branche van professionele lobbyisten, is het in de EU zeer treurig gesteld. Er is sinds 2008 dan wel een databank voor lobbyisten, maar in tegenstelling tot zijn evenknie in de Verenigde Staten heeft het register een vrijwillig karakter en vertoont het bijzonder veel leemten zodra het aankomt op de concrete opdrachten. Tevens zijn de meeste lobbyisten er kennelijk helemaal niet in opgenomen: op 4 juli waren er 2 833 belangenvertegenwoordigers geregistreerd, maar er zijn in Brussel naar schatting minstens 15 000 lobbyisten en 1 500 lobbyorganisaties actief. Uit onderzoeken blijkt dat een kwart van deze lobbygroepen bestaat uit pr-bureaus en advocatenkantoren; de rest zijn internationale organisaties, kamers van koophandel, politieke partijen en non-profitorganisaties.”

1. Overweegt de Commissie naar Amerikaans voorbeeld een register in te voeren waarin lobbyisten verplicht worden opgenomen?

2. Zo ja, wanneer moet dit register een feit zijn?

3. Zo nee, waarom niet?

4. Beschikt de Commissie over cijfers waaruit blijkt hoeveel opdrachten er in de EU worden gegund door lobbyisten die in de databank zijn opgenomen?

5. Beschikt de Commissie over cijfers waaruit blijkt hoeveel opdrachten er in de EU worden gegund door lobbyisten die niet in de databank zijn opgenomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 243 E van 20/08/2011
Laatst bijgewerkt op: 30 september 2010Juridische mededeling