Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
22 september 2011
E-008480/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Alyn Smith (Verts/ALE)

 Betreft: Transparantie van onderzoeksfinanciering
 Antwoord(en) 

Het zal de Commissie bekend zijn dat in het maatschappelijk debat en de maatschappelijke dialoog vele beroepsorganisaties, denktanks, ngo’s, liefdadigheidsinstellingen en andere lobbygroepen hun standpunten uitdragen. De Commissie moet er ook van op de hoogte zijn dat veel van deze organisaties partijdig zijn, maar vaak hun onderzoek als onpartijdig presenteren terwijl het eigenlijk door een bepaalde belangengroep is gefinancierd.

De transparantie van het debat zou aanzienlijk verbeterd worden door elke dergelijke actor ertoe te verplichten de financieringsbronnen van zijn onderzoek op te geven op de voorkant van het rapport, en in een duidelijk voorgeschreven indeling op zijn website. Heeft de Commissie, als deel van haar streven naar meer transparantie in het lobbywezen, overwogen om alle actoren die zich mengen in het openbaar oriënterend debat te verplichten hun financieringsbronnen bekend te maken, of het nu gaat om instellingen met winstoogmerk, beroepsorganisaties of ledenverenigingen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 154 E van 31/05/2012
Laatst bijgewerkt op: 28 september 2011Juridische mededeling