Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
2 juli 2012
E-006633/2012
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Cornelis de Jong (GUE/NGL)

 Betreft: Transparantieregister
 Antwoord(en) 

Uit de studie „Dodgy data: Time to fix the EU's Transparency Register”(1) blijkt dat een groot aantal lobbyisten in Brussel niet is geregistreerd. Daarnaast is een groot deel van de informatie in het register overduidelijk onbetrouwbaar.

Voor volgend jaar staat een herziening van het register op het programma, maar nu reeds kunnen enkele eenvoudige maatregelen worden getroffen om de hierboven vermelde onvolkomenheden te corrigeren.

Is de Commissie bereid heldere richtsnoeren te geven over de gegevens die in het register moeten worden opgenomen? Er zou bijvoorbeeld aangegeven kunnen worden op welke wijze de lobbyingkosten moeten worden berekend, wat wel en niet onder de definitie van lobbyingactiviteiten valt en welke de gebieden zijn waarop geregistreerde lobbyingorganisaties actief zijn.

Eén van de grote problemen, zo blijkt uit de studie, is dat in de regel nauwelijks lobbyinguitgaven worden opgegeven. Zo geven meer dan 50 (juridische) adviesbureaus en consultants in het register aan dat ze niets of slechts één euro voor lobbyingactiviteiten uitgeven. De huidige steekproefsgewijze controles zijn duidelijk onvoldoende. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat alle gegevens in het register daadwerkelijk worden gecontroleerd?

(1)„Dodgy data: Time to fix the EU's Transparency Register”, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, juni 2012.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 263 E van 12/09/2013
Laatst bijgewerkt op: 13 juli 2012Juridische mededeling