Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
5 maart 2009
P-1552/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Anneli Jäätteenmäki (ALDE) aan de Commissie

 Betreft: Bij de wetgevingsinitiatieven van de Commissie te voegen „wetgevende voetafdruk”
 Antwoord(en) 

Het op 9 maart 2005 door ondervoorzitter van de Commissie Siim Kallas gestarte Europees transparantie-initiatief was bijzonder welkom. Tot het door Kallas voorgestelde maatregelenpakket behoorde onder andere een gedragscode voor lobbyisten en verenigingen van het maatschappelijk middenveld.

Op grond van het door Kallas gestarte transparantie-initiatief keurde het Europees Parlement in zijn plenaire vergadering van 8 mei 2008 resolutie P6_TA(2008)0197 over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (2007/2115(INI)) goed.

In zijn resolutie stelt het Parlement het volgende:

„erkent dat een rapporteur, indien hij dit juist acht, (op vrijwillige basis) een „wetgevende voetafdruk” kan gebruiken, d.w.z. een indicatieve lijst (in bijlage bij een verslag van het Parlement) van geregistreerde belangenvertegenwoordigers die zijn geraadpleegd en een significante inbreng hebben gehad tijdens de totstandkoming van het verslag; acht het met name wenselijk dat een dergelijke lijst in wetgevingsverslagen wordt opgenomen; benadrukt niettemin dat het even belangrijk is dat de Commissie een dergelijke „wetgevende voetafdruk” bij haar wetgevingsinitiatieven voegt”.

Wanneer is de Commissie van plan met de bijvoeging van de „wetgevende voetafdruk” bij haar wetgevingsinitiatieven te starten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FIPB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 9 maart 2009Juridische mededeling