Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
14 december 2009
P-6374/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Claude Turmes (Verts/ALE) aan de Commissie

 Betreft: Barroso II — verantwoordelijkheid voor maatregelen in aansluiting op het Europees Transparantie-initiatief (ETI)
 Antwoord(en) 

In de „Politieke richtsnoeren voor de nieuwe Commissie”, gepubliceerd in september, heeft voorzitter Barroso aangegeven toegewijd te zijn aan het beginsel dat „beslissingen […] transparant en democratisch verantwoord [moeten] zijn” en heeft hij benadrukt er belang aan te hechten „burgers [te] betrekken bij besluiten die hen aangaan, onder meer door de besluitvorming transparant te maken”. Dit houdt onder meer in dat de Commissie zich moet inzetten voor het treffen van krachtige maatregelen in aansluiting op het Europees Transparantie-initiatief (ETI), en in het kader daarvan inspanningen moet leveren om de transparantie inzake lobbyen te vergroten.

In het voorgestelde nieuwe team van commissarissen is de portefeuille Administratieve zaken, audit en fraudebestrijding van Siim Kallas, de aanjager van het Europees Transparantie-initiatief, opgesplitst tussen drie commissarissen: Šemeta, Šefčovič, en Lewandowski. Geen van hen lijkt echter eenduidig bevoegd te zijn op het gebied van de transparantie inzake lobbyen en het treffen van maatregelen in aansluiting op het ETI.

In zijn brief aan voorzitter Barroso van 23 november benadrukte commissaris Kallas dat hij „zou willen aanbevelen dat de technische samenwerking van het secretariaat-generaal met de diensten van het Parlement de komende weken en maanden wordt voortgezet, en dat u binnen de volgende Commissie duidelijke politieke verantwoordelijkheid toewijst voor de verdere behandeling van dit onderwerp”.

Hoe gaat de Commissie Barroso II waarborgen dat krachtige maatregelen worden genomen in aansluiting op het Europees Transparantie-initiatief? Wordt de verantwoordelijkheid hiervoor toegewezen aan één commissaris die een duidelijk mandaat heeft om dit onderwerp verder te ontwikkelen? Wie zal dat zijn? Indien dat niet geval is, hoe worden de verantwoordelijkheden dan verdeeld?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 10 E van 14/01/2011
PB C 10 E van 14/01/2011
Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2010Juridische mededeling