Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
14 april 2011
P-003792/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Cornelis de Jong (GUE/NGL)

 Betreft: European Business Summit — register van belangenvertegenwoordigers
 Antwoord(en) 

Op 18 en 19 mei 2011 wordt in Brussel de European Business Summit (Europese zakentop — EBS) gehouden. Deze top is „een initiatief van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB) en BUSINESSEUROPE (BE) … met steun van de Commissie”. Tijdens dit evenement zullen veel commissarissen en hooggeplaatste EU-ambtenaren presentaties houden en deelnemen aan de diverse sessies.

In tegenstelling tot het VBO-FEB en BE is het European Business Forum (Europees zakenforum) — de rechtspersoon die de EBS organiseert — niet opgenomen in het register van belangenvertegenwoordigers van de Commissie. De EBS is een onafhankelijk evenement, en de kosten die daarmee verband houden, staan niet op de lobbybegroting van de beide initiatiefnemende groepen die zijn opgenomen in het transparantieregister van de Commissie. Volgens de webpagina van de EBS is het evenement de belangrijkste Europese ontmoetingsplaats voor de top van het Europese bedrijfsleven en Europese beleidsmakers. Als redenen voor deelname worden genoemd: hooggeplaatste beleidsmakers ontmoeten, zakelijke kansen benutten, je netwerk uitbreiden, jezelf op de hoogte stellen van de meest recente EU-kwesties, publieke en private middelen aantrekken, media-aandacht krijgen. Hieruit blijkt duidelijk dat de top een lobbyevenement is.

Is de Commissie met mij eens dat de zij geen steun dient te geven aan een evenement dat wordt georganiseerd door een lichaam dat niet is opgenomen in het register van de Commissie, terwijl het wel lobbyactiviteiten ontplooit ten behoeve van deelnemers door hen in contact te brengen met hooggeplaatste Europese beleidsmakers? Zo ja, is de Commissie bereid haar steun afhankelijk te stellen van de EBS-registratie in het register van de Commissie? Zo nee, waarom niet?

Is de Commissie bereid haar register tijdens de EBS actief te bevorderen door deelnemers die zich bezighouden met lobbyen bij de Commissie te vragen zich te laten opnemen in het register, bijvoorbeeld bij een registratiestand tijdens de top? Zo nee, waarom niet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 314 E van 27/10/2011
Laatst bijgewerkt op: 19 april 2011Juridische mededeling