Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
6 mai 2010
E-3149/10
ÎNTREBARE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS adresată de Elena Oana Antonescu (PPE) Comisiei

 Subiect: Creşterea transparenţei procesului decizional în instituţiile UE; impunerea obligativităţii înregistrării grupurilor de interese într-un registru unic
 Răspuns(uri) 

Parlamentul în rezoluţia din 8 mai 2008 (P6_TA(2008)0197) a salutat propunerea Comisiei de înfiinţare a unui „ghişeu unic” pentru înregistrarea persoanelor care desfăşoară activităţi de lobby atât la Comisie, cât şi la Parlament şi a solicitat un acord interinstituţional între Consiliu, Comisie şi Parlament privind un registru comun cu caracter obligatoriu.

În declaraţia comună a Grupului comun de lucru al Parlamentului European şi al Comisiei Europene privind activităţile de lobby, Comisia s-a angajat(1) să facă un prim pas spre creşterea transparenţei procesului decizional în Uniunea Europeană faţă de cetăţenii săi, prin înfiinţarea unui registru al reprezentanţilor grupurilor de interese, care să funcţioneze pe baze voluntare.

1. Intenţionează Comisia să facă pasul următor spre impunerea obligativităţii înregistrării grupurilor de interese care activează în legătură cu Comisia?

2. Care sunt următoarele măsuri pe care Comisia le pregăteşte pentru creşterea transparenţei procesului decizional în cadrul Comisiei?

(1)http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf

 JO C 138 E din 07/05/2011
Ultima actualizare: 17 mai 2010Notă juridică