Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
14 januari 2009
E-7102/08
SKRIFTLIG FRÅGA från Silvana Koch-Mehrin (ALDE) till kommissionen

 Angående: Europeiska öppenhetsinitiativet – registret över företrädare för intresseorganisationer
 Svar 

Europeiska kommissionen har inom ramen för det europeiska öppenhetsinitiativet upprättat ett frivilligt register över företrädare för intresseorganisationer. Efter en testfas kommer Europeiska kommissionen att kontrollera registrets användbarhet och samla praktiska erfarenheter för framtiden.

Särskilt icke‑statliga organisationer har arbetat för ett strikt registreringsförfarande, framför allt för företag, kanslier och sammanslutningar. Även icke‑statliga organisationer är företrädare för intresseorganisationer.

1. Hur många företrädare för intresseorganisationer är för närvarande registrerade?

2. Hur många icke‑statliga organisationer är för närvarande registrerade?

3. Planerar Europeiska kommissionen åtgärder för att öka antalet registreringar?

4. Planerar Europeiska kommissionen att fortsätta föra registret? Om ja: kommer förändringar att göras?

5. Hur bedömer Europeiska kommissionen de icke‑statliga organisationer som har arbetat för att ett register ska upprättas men själva ännu inte har registrerat sig?

Frågans originalspråk: DEEGT C 189, 13/07/2010
Senaste uppdatering: 26 januari 2009Rättsligt meddelande