Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
7. december 1998
E-3694/98
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Jan Mulder (ELDR) til Kommissionen

 Om: Bedøvelse af slagtefjerkræ
 Svar 

Når det gælder bedøvelse af fjerkræ, tillader direktiv 93/119(1) den gængse vandbadsmetode. I de seneste år er der imidlertid udviklet metoder til bedøvelse af fjerkræ med gas, som fører til en bedre kvalitet i slutproduktet og til en bedre garanti for dyrevelfærden. Nogle af disse metoder bygger på to forskningsprojekter, som EU har finansieret, nemlig AIR 3 Project CT94-0885 og VOLAIR EU 113711.

1. Kan Kommissionen bekræfte, at bedøvelse af fjerkræ med gas kan føre til bedre resultater for både produktkvalitet og dyrevelfærd end vandbadsmetoden?

2. Kan Kommissionen oplyse, hvornår den vil opfylde bestemmelserne i artikel 13, stk. 2, litra b) og c), hvori det er fastsat, at Kommissionen senest den 31. december 1995 forelægger nærmere forslag om bl.a. bedøvelse af dyr med gas?

3. Er Kommissionen enig i, at det ud fra et økonomisk synspunkt, men navnlig ud fra et dyrevelfærdssynspunkt haster med at forelægge disse forslag?

(1)EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21.

EFT C 207 af 21/07/1999 (s. 111)
Seneste opdatering: 31. januar 2000Juridisk meddelelse