Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
30 juni 2006
E-2939/06
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Jules Maaten (ALDE) aan de Commissie

 Betreft: Kinderarbeid
 Antwoord(en) 

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Labour Organisation (ILO) van 31 mei tot en met 16 juni 2006 werd ook het nieuwe vierjaarlijkse Global Report over kinderarbeid besproken. Dit mondiale actieplan tegen kinderarbeid richt zich vooral op de ergste vormen van kinderarbeid. De campagne „Stop Kinderarbeid — School, de beste werkplaats” richt zich op de aanpak van alle vormen van kinderarbeid.

1. Is de Commissie op de hoogte van de inhoud van de campagne „Stop Kinderarbeid — School, de beste werkplaats”?

2. Kan de Commissie aangeven welke concrete maatregelen zij in haar buitenlands beleid neemt om ervoor te zorgen dat de „Minimum Age Convention 138”, met de bijpassende doelstelling om ieder kind tot de leeftijd van minimaal 14 jaar onderwijs te laten volgen, ook daadwerkelijk wordt gehaald?

3. Welke maatregelen neemt de Commissie, indien een land waarmee de EU bilaterale betrekkingen onderhoudt, nalatig is in de naleving van ILO Conventie 138?

4. Ingeval de Commissie geen specifieke maatregelen neemt op het gebied van onderwijs, welke maatregelen neemt zij dan, mede gezien de aanbevelingen van het Europees Parlement in de Resolutie van het Europees Parlement inzake de „uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden”, met speciale aandacht voor kinderarbeid (2005/2004(INI), om alle vormen van kinderarbeid tegen te gaan?

 PB C 328 van 30/12/2006
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2006Juridische mededeling