Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
12 Δεκεμβρίου 2006
E-5454/06
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Sophia in 't Veld (ALDE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ομάδα επαφής υψηλού επιπέδου για την προστασία δεδομένων
 Απάντηση/απαντήσεις 

Στις 6 Νοεμβρίου 2006, διεξήχθη η τέταρτη υπουργική Τρόικα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στον χώρο της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ασφάλειας. Στην εν λόγω συνεδρίαση εκπροσωπήθηκαν η φινλανδική Προεδρία, η μελλοντική γερμανική Προεδρία και η Επιτροπή. Όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και η προστασία δεδομένων. Αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα επαφής υψηλού επιπέδου που θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός πλαισίου κοινών αρχών των συστημάτων προστασίας δεδομένων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και θα αναζητήσει νέα τεχνολογικά εργαλεία και διαδικασίες για τη βελτίωση της προστασίας δεδομένων και της ροής δεδομένων.

1. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι τα προαναφερθέντα θέματα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Τρόικα και ότι όντως συστάθηκε μια ομάδα επαφής υψηλού επιπέδου με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προστασίας δεδομένων για την ΕΕ και τις ΗΠΑ;

2. Μπορεί η Επιτροπή να επαληθεύσει το ακριβές καθεστώς της εν λόγω ομάδας και να εξηγήσει ποια είναι η ακριβής αποστολή της;

3. Θα καλέσει η Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραστεί/συμμετάσχει σε μελλοντικές συνεδριάσεις της ομάδας επαφής υψηλού επιπέδου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 293, 05/12/2007
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου