Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
20 augusti 2007
E-4176/07
SKRIFTLIG FRÅGA från Sophia in 't Veld (ALDE) och Graham Watson (ALDE) till rådet

 Angående: ”Foreign Intelligence Surveillance Act”
 Svar 

Den 4 augusti antog Förenta staternas kongress en lag kallad ”Foreign Intelligence Surveillance Act” som tillåter den amerikanska underrättelsetjänsten att, om den går via amerikanskt territorium, avlyssna elektronisk kommunikation mellan utländska medborgare som befinner sig utanför amerikanskt territorium. Underrättelsetjänsten har rätt att utföra sådan avlyssning utan att det krävs någon begäran från en domstol. Denna lag har alltså en direkt inverkan även på EU‑medborgare och utgör en grov kränkning av privatlivet och medborgerliga fri- och rättigheter.

1. Kan rådet förklara hur skyddet av EU‑medborgarnas personliga uppgifter ser ut och hur EU‑medborgare skall kunna få upprättelse om de blir avlyssnade under den nya lagen?

2. Kan rådet klargöra förhållandet mellan EU:s och Förenta staternas avtal om utlämning och information om EU‑medborgare som samlats in i enlighet med ”Foreign Intelligence Surveillance Act”?

3. Kommer rådet att informera parlamentet om hur dialogen mellan kontaktgruppen på hög nivå för dataskydd och Förenta staterna fortskrider samt regelbundet hålla parlamentet uppdaterat, i varje fall efter kontaktgruppens sammanträden?

4. Har Förenta staternas förvaltning haft samråd med gemenskapen om denna åtgärd och vilka konsekvenser den har för EU‑medborgare? Om ja, på vilken politisk eller administrativ nivå?

5. Kommer rådet att be Förenta staternas förvaltning om ett förtydligande, särskilt när det gäller denna lags inverkan på EU‑medborgares fri‑ och rättigheter?

6. Kommer rådet att genomföra den undersökning som parlamentet upprepade gånger bett om angående frågan vilka personliga uppgifter om EU‑medborgare som tredjeländer – i synnerhet Förenta staterna – skall kunna få åtkomst till och vilka rättsliga medel som skall tillåta denna åtkomst?

Frågans originalspråk: ENEGT C 191, 29/07/2008
Senaste uppdatering: 3 september 2007Rättsligt meddelande