Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. februar 2008
E-0606/08
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Hannu Takkula (ALDE) til Kommissionen

 Om: Register for at forhindre bortførelse af børn
 Svar 

Bortførelse af børn er en voldsom overtrædelse af både de bortførte børns og af deres forældres menneskerettigheder. Haag-konventionen om de civile aspekter af bortførelse af børn og den europæiske konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed letter returnering af børn fra lande, der har anerkendt disse konventioner, men bortførelse har også altid langvarige psykologiske virkninger. I værste fald kan returnering af bortførte børn, selv fra »kontraherende lande«, tage flere år.

Der opstår et alvorligt internationalt problem, når børn bortføres eller uden tilladelse føres fra en EU-medlemsstat til lande, der ikke er parter i Haag-konventionen. Da retsmaskineriet aldrig er det samme, kan en forælder, der har bortført sit barn til et ikke-kontraherende land, ofte opnå en fordel, hjulpet f.eks. af domstolenes favorisering af egne statsborgere, lemfældige betingelser for udstedelse af rejsedokumenter og praksis og love vedrørende forskellige aspekter af forældremyndighed og forældrerettigheder.

De lande, der indebærer de største problemer med hensyn til bortførelse af børn, er de lande, der ikke er omfattet af Haag-konventionen, nemlig Rusland, næsten alle muslimske lande og mange små østater, f.eks. Saint Lucia, hvorfra det er stort set umuligt at få bortførte børn tilbage, da der ikke findes nogen retsmidler. Endvidere anerkender disse lande generelt ikke forældremyndighedskendelser afsagt af udenlandske domstole. Dette betyder, som tingene står nu, at forældre, der frygter, at deres børn kan blive bortført, og børnene selv kun har en ringe eller slet ingen retsbeskyttelse i henhold til folkeretten, når et involveret land ikke er omfattet af Haag-konventionen.

For at forhindre, at børn bortføres uden for EU's grænser, bør der indføres et registreringssystem på EU-plan til brug for politi, grænse- og toldmyndigheder. Alle børn, der helt klart er i fare for at blive bortført, skal registreres, hvis deres værger, der frygter denne mulighed, anmoder herom. Indførslerne i registret bør omfatte fotografier af børnene, som skal opdateres hvert år, deres personoplysninger og eventuelle særlige kendetegn. Et barns oplysninger bør opbevares i registret indtil hans eller hendes 16-års fødselsdag, eller indtil den forælder, der frygtede muligheden for bortførelse, mener, at truslen er forsvundet.

Hvilke tiltag vil Kommissionen iværksætte for at oprette et register i stil med ovenstående?

Forespørgslens originalsprog: FIEFT C 189 af 13/07/2010
Seneste opdatering: 25. februar 2008Juridisk meddelelse