Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
31 Μαρτίου 2008
E-1747/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Ignasi Guardans Cambó (ALDE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αποκλεισμός ορισμένων ευρωπαϊκών γλωσσών από την πρωτοβουλία για εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus (EILC)
 Απάντηση/απαντήσεις 

Η πρωτοβουλία για εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus (EILC), η οποία υποστηρίζεται από την Επιτροπή, συνίσταται σε εξειδικευμένα μαθήματα στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες και λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες της ΕΕ και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus.

Τα εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus προσφέρουν σε φοιτητές του προγράμματος Erasmus την ευκαιρία να μελετήσουν επί τόπου τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους για περίοδο έως και έξι εβδομάδων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία πρέπει να έχουν επιλεγεί για ανταλλαγή Erasmus σε ένα από τα 20 επιλεγέντα κράτη μέλη (Βέλγιο [Κοινότητα της Φλάνδρας], Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία) ή σε μία από τις ακόλουθες τρεις χώρες όπου η γλώσσα που θα μελετηθεί δεν είναι επίσημη ευρωπαϊκή γλώσσα (Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία).

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει την Ισπανία – μια χώρα σε πολλά πανεπιστήμια της οποίας η επίσημη γλώσσα είναι η καταλανική, η βασκική ή η γαλικιανή, γλώσσες που συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που μπορούν να επιλεχθούν από φοιτητές που παρακολουθούν εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus (EILC).

Για ποιους λόγους δεν προσφέρεται η διδασκαλία και η εκμάθηση καταλανικών, γαλικιανών και βασκικών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EILC;

Σκέφτεται η Επιτροπή να αναλάβει κάποια δράση που θα επιτρέψει να αποτελέσουν αυτές οι ευρωπαϊκές γλώσσες αντικείμενο μελέτης στο μέλλον;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ESΕΕ C 291, 13/11/2008
Τελευταία ενημέρωση: 2 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου