Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Αυγούστου 2008
E-4408/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Costas Botopoulos (PSE) , Evangelia Tzampazi (PSE) , Stavros Lambrinidis (PSE) , Katerina Batzeli (PSE) , Anni Podimata (PSE) , Stavros Arnaoutakis (PSE) , Maria Matsouka (PSE) και Maria Eleni Koppa (PSE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
 Απάντηση/απαντήσεις 

H επένδυση στη δημόσια ψυχική υγεία του πληθυσμού της ΕΕ περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς πολιτικούς στόχους της ΕΕ, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2005)0484).

Σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έγιναν στην Ελλάδα με την υλοποίηση του προγράμματος ΨΥXAΡΓΩΣ, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αποασυλοποίηση, τη μείωση των ασθενών στα ψυχιατρεία και τη λειτουργία δομών κοινωνικής επανένταξης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αυτού λειτουργούν πάνω από 160 μονάδες ψυχικής υγείας και στεγαστικές δομές οι οποίες απασχολούν περί τους 2 500 εργαζόμενους και φιλοξενούν 2 000 ψυχικά ασθενείς παρέχοντας παράλληλα ιατρικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον 10 000 πολίτες.

Εξαιτίας της λήξης της κοινοτικής συγχρηματοδότησης το πρόγραμμα λειτουργεί σήμερα με μεγάλες δυσκολίες. Από το 2005 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περικόπτει διαρκώς τη χρηματοδότηση, δεν καταβάλλει πλήρως τα έξοδα λειτουργίας και τους μισθούς στους απασχολούμενους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Tο κλείσιμό τους θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα εκατοντάδων ασθενών.

Δεδομένων των στόχων που θέτει η Πράσινη Βίβλος και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η σταθερή και απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη των συγκεκριμένων εξελίξεων;
2. Υπάρχουν δυνατότητες συνέχισης της κοινοτικής χρηματοδότησης του προγράμματος;
3. Υπάρχει αίτημα των ελληνικών αρχών για ένταξη του προγράμματος ΨΥXAΡΓΩΣ στο Επιχειρησιακό Tομεακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»; Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για το πρόγραμμα ΨΥXAΡΓΩΣ καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την απορρόφηση των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων;
4. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφυλάξει τη βιωσιμότητα των λειτουργουσών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης;

 ΕΕ C 40, 18/02/2009
ΕΕ C 999, 01/01/2009
Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου