Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Σεπτεμβρίου 2008
E-5263/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης
 Απάντηση/απαντήσεις 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υφίστανται διακριτική μεταχείριση, εκ μέρους της, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστήριξης ψυχικά ασθενών (ψυχιατρική μεταρρύθμιση) στην Ελλάδα, αφού, κατά την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου σε σχετική γραπτή ερώτηση (Ε‑4408/08), δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα χρηματοδότησής του από την ΕΕ, ούτε προτείνεται άλλος χρηματοδοτικός μηχανισμός που θα κάλυπτε τις ανάγκες τους σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση των ελληνικών αρχών (Υπουργείο Υγείας);

 ΕΕ C 316, 23/12/2009
Τελευταία ενημέρωση: 9 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου