Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 Νοεμβρίου 2008
E-6226/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Χρηματοδότηση της αποϊδρυματοποίησης των ψυχικά ασθενών
 Απάντηση/απαντήσεις 

Με πολύτιμη οικονομική βοήθεια από την ΕΕ από το 1988, κατέστη δυνατό για χιλιάδες ψυχικά ασθενείς στην Ελλάδα να απομακρυνθούν από άσυλα και να ενταχθούν στην κοινότητα, κάτι το οποίο είχαν ιδιαίτερη ανάγκη. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η οικονομική βοήθεια πρόκειται να τερματιστεί και ο κίνδυνος της επαναϊδρυματοποίησης των προαναφερθέντων ατόμων (έως και 3 000 τον αριθμό) είναι εξαιρετικά πιθανός. Γνωρίζει η Επιτροπή αυτό το πρόβλημα; Διαθέτει η Επιτροπή τυχόν προτάσεις ως προς το πώς πρέπει να αποφευχθεί ένα τέτοιο θλιβερό ενδεχόμενο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 316, 23/12/2009
Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου