Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
19. joulukuuta 2008
E-6800/08
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) neuvostolle

 Aihe: Turkkilaisen kurdipoliitikon Leyla Zanan tuomitseminen uudelleen pitkäaikaiseen vankeuteen kurdin kielen tasa-arvoista asemaa ja rauhaa koskevien vaatimusten takia
 Vastaus 

1. Muistaako neuvosto, että Turkin parlamenttiin vuonna 1991 valitun kansanedustajan Leyla Zanan sekä kolmen muun parlamentin jäsenen immuniteetti poistettiin joulukuussa 1994 perusteena kurdin kielen käyttö parlamentissa, minkä jälkeen hänet tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen, ja että hänet vapautettiin kymmenen vuoden kuluttua muun muassa koska Amnesty International oli vuonna 1994 tunnustanut hänet poliittiseksi vangiksi, koska Euroopan parlamentti myönsi hänelle Saharov-palkinnon vuonna 1995, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi asiasta tuomion vuonna 2001 ja koska Turkki oli alkanut valmistautua EU‑jäsenyyteen?

2. Onko neuvosto tietoinen siitä, että Leyla Zana on 4. joulukuuta 2008 tuomittu uuteen kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen perusteena väitetty jäsenyys terrorijärjestössä, koska hän on vaatinut puheissaan väkivallan lopettamista Kaakkois-Turkissa ja kurdin kielen tunnustamista tasavertaiseksi hallinto- ja opetuskieleksi – minkä jo Atatürk oli vuonna 1920 luvannut?

3. Pitääkö paikkansa, että tämä tuomio ei perustu konkreettisiin tekoihin vaan poliittisiin lausumiin yhdeksässä eri puheessa, jotka on pidetty heinäkuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana, ja että häneltä on nyt Turkin rikoslain 53 artiklan 1 kappaleen perusteella poistettu aktiivinen ja passiivinen vaalioikeus?

4. Onko neuvosto valmis muun muassa Turkin tulevaa EU-jäsenyyttä koskevien neuvottelujen puitteissa mutta myös pyrkiessään edistämään demokraattista oikeusvaltiota naapurivaltioissa tekemään Turkin viranomaisille selväksi, että kenenkään tuomitsemista vankeuteen poliittisten mielipiteiden takia ja vaalioikeuden poistamista ei voida hyväksyä ja että lainsäädäntöä on siitä syystä mukautettava, jotta tällaista ei enää voi tapahtua?

5. Onko neuvosto valmis vaatimaan Turkin viranomaisilta, että rangaistusta ei panna täytäntöön ja että Leyla Zanalle annetaan halutessaan mahdollisuus aikomuksensa mukaisesti asettua ehdokkaaksi Elihin kunnassa (Batmanissa) maaliskuussa 2009 järjestettäviin kunnallisvaaleihin? Jos vastaus on kieltävä, miksi ei?

6. Onko neuvosto valmis antamaan EU:n edustajien osallistua mahdolliseen muutoksenhakumenettelyyn Leyla Zanan uusimmasta tuomiosta, jotta voidaan taata, että menettelyssä noudatetaan yleisen oikeudenkäyntimenettelyn yleispäteviä sääntöjä? Jos vastaus on kieltävä, miksi ei?

Lähde: Leyla Zana Sentenced To Prison For Her Speeches http://www.bianet.org/english/kategori/english/111291/leyla-zana-sentenced-to-ten-years-in-prison-for-her-speeches

Kysymyksen alkukieli: NLEYVL C 316, 23/12/2009
Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2009Oikeudellinen huomautus