Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
21. september 2009
E-4411/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Dan Jørgensen (S-D) til Kommissionen

 Om: Udskydning af postliberalisering
 Svar 

Den 1. januar 2011 skal alle EU-medlemsstaterne (med undtagelse af nye medlemslande fra 2004 samt Grækenland og Luxembourg) have gennemført en fuldstændig liberalisering af postmarkedet.

Ifølge de europæiske postvirksomheder er der i kølvandet af finanskrisen sket en stor tilbagegang i omsætningen. Fra 2007 til 2008 ses eksempelvis en nedgang i Tyskland på 7,5 %, 10 % i Finland, 12,7 % i Sverige og en nedgang i Danmark på 10 %. En Pique-rapport fra 2009 (http://www.hiva.be/docs/rapport/R1294.pdf), der er støttet af Europa-Kommissionen, konkluderer, at liberalisering af markedet vil forringe service for private kunder markant samtidig med, at der kan forekomme et fald i antallet af arbejdspladser i postsektoren på op til 20 %. Disse tal taler deres tydelige sprog i en tid, hvor vi endnu ikke har set de værste konsekvenser af finanskrisen. Der er derfor god grund til at forvente en yderligere reduktion i omsætningen fra 2008 til 2009. Når dette kombineres med en i forvejen faldende postmængde, risikerer europæerne at opleve alvorlige forringelser i deres postservice.

På baggrund af ovenstående udfordringer med den forestående postliberalisering, vil jeg gerne stille Europa-Kommissionen følgende spørgsmål:

1. Hvordan vil Europa-Kommissionen sikre, at postliberaliseringen ikke medfører alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser i form af jobtab og serviceforringelser?
2. Vil Europa-Kommissionen gøre det muligt for et medlemsland at udskyde liberaliseringen af den nationale postsektor til efter 2011?

 EFT C 10 E af 14/01/2011
EFT C 10 E af 14/01/2011
Seneste opdatering: 26. november 2009Juridisk meddelelse