Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
18 listopada 2009 r.
E-5666/09
PYTANIE PISEMNE skierowali: Janusz Wojciechowski (ECR) , Adam Bielan (ECR) , Tadeusz Cymański (ECR) , Ryszard Czarnecki (ECR) , Marek Józef Gróbarczyk (ECR) , Paweł Robert Kowal (ECR) , Jacek Olgierd Kurski (ECR) , Marek Henryk Migalski (ECR) , Tomasz Piotr Poręba (ECR) , Mirosław Piotrowski (ECR) , Konrad Szymański (ECR) , Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji

 Przedmiot: W sprawie rzeczywistego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej
 Odpowiedź 

W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa-Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku. W czasie debaty posłowie podkreślali, że kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich według przelicznika na 1 ha są dwu-, a nawet trzykrotnie niższe, niż dla starych krajów członkowskich.

1. Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie?

2. Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji?

3. Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji?

 Dz.U. C 10 E z 14/01/2011
Dz.U. C 10 E z 14/01/2011
Ostatnia aktualizacja: 1 grudzień 2009Informacja prawna