Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
8. joulukuuta 2010
E-010183/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sophia in 't Veld (ALDE)

 Aihe: Yhdysvaltojen viisumivapausohjelma
 Vastaus 

Komission jäsen Malmström totesi 10. marraskuuta 2010 Euroopan parlamentin jäsenille, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja aikaisemman pilarirakenteen poistamisen jälkeen, kaikki Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman ehdot kuuluvat nyt EU:n toimivaltaan. Tätä sovelletaan siten myös yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa aiemmin kahdenvälisten asioiden – vakavien rikosten, terrorismin vastaisten aloitteiden ja tietojen jakamisen – osalta(1).

1. Voiko komissio vahvistaa, että näin ollen EU:n jäsenvaltioiden ei ole enää mahdollista – Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman ehtona – allekirjoittaa ja tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa?

2. Onko komissio tietoinen yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta, jossa sanotaan, että kun otetaan käyttöön yhteisiä sääntöjä, jäsenvaltioilla ei ole enää yksittäistä oikeutta sopia kolmansien valtioiden kanssa näihin sääntöihin vaikuttavista velvoitteista(2)?

3. Onko komissio tietoinen siitä, että Alankomaat teki Yhdysvaltojen kanssa 19. marraskuuta 2010 PCSC-sopimuksen sormenjälkien ja DNA-näytteiden vastaavuutta koskevasta yhteistyöstä? Mikä on komission kanta tähän? Uskooko komissio, että tämä kahdenvälinen sopimus vaikuttaa eurooppalaisessa Prümin sopimuksessa annettuihin määräyksiin? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä?

4. Voisiko komissio selventää, mikä on niiden 14 kahdenvälisen sopimuksen nykytilanne – ehtona Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmalle – jotka allekirjoitettiin ja tehtiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa? Ovatko ne edelleen EU:n lainsäädännön mukaisia Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen? Jos ovat, niin miksi? Jos eivät ole, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä?

5. Voisiko komissio vahvistaa, että kahdenväliset sopimukset, ehtona viisumivapausohjelmalle, ovat yhdenmukaisia EU:n tietoturvalainsäädännön kanssa? Tarkistiko komissio tämän ennen kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamista?

6. Voisiko komissio selventää, onko mahdollista, että EU:n jäsenvaltio luovuttaa Yhdysvalloille tämän kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen puitteissa Prümin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa kerättyjä tietoja?

7. Voisiko komissio vahvistaa, sovelletaanko vastavuoroisuusperiaatetta kahdenvälisiin sopimuksiin? Pääsevätkö EU:n jäsenvaltiot käsiksi vastaaviin kahdenvälisten sopimusten kattamiin tietoihin vastineena EU:hun matkustavien Yhdysvaltojen kansalaisten viisumivapaudelle?

(1)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20101110+ITEM-015+DOC+XML+V0//EN&language=EN
(2)Asia 22/70, ERTA, komissio v. neuvosto, Kok. 1971, s. 263.

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 265 E, 09/09/2011
Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2010Oikeudellinen huomautus