Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
9 december 2010
E-010222/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Peter van Dalen (ECR)

 Betreft: EU-steun voor onderwijs in Pakistan
 Antwoord(en) 

De Europese Unie ondersteunt al decennialang op verschillende manieren Pakistan, onder andere met financiële hulp. In het Country Strategy Paper 2007-2013 (CSP) voor Pakistan staat dat in de periode 2002-2006 EUR 59 miljoen aan onderwijsondersteuning is uitgegeven. Ook in de periode 2007-2013 blijft dit één van de twee belangrijkste sectoren voor ondersteuning. In het CSP staat dat de EU ook inzet op hervormingen, onder andere van de madrassas.

In maart 2009 is in het noorden van Pakistan sharia wetgeving ingevoerd. Dit ging gepaard met een toename van discriminatie op scholen, vooral voor meisjes.

1. Is de Commissie zich bewust van de inhoud van het onderwijsmateriaal dat in Pakistan wordt gebruikt, waarmee racisme, discriminatie en haat wordt bevorderd tegen religieuze minderheden en vrouwen?

2. Is de Commissie van mening dat de EU door het verlenen van co-financiering aan het onderwijssysteem het bevorderen van intolerantie ondersteund?

3. Komt de inhoud van het lesmateriaal op Pakistaanse scholen aan de orde en de politieke dialoog met Pakistan?

4. Hoe beoordeelt de Commissie het succes van haar pogingen om het systeem van madrassas te hervormen?

5. Hoe beoordeelt de Commissie de situatie betreffende het onderwijs in Noord Pakistan sinds de invoering van de sharia wetgeving?

6. Is de Commissie van mening dat, gezien de problemen met het onderwijs in het algemeen, en het lesmateriaal in bijzonder, de EU nog langer financiële ondersteuning aan het Pakistaanse onderwijs moet geven?

 PB C 265 E van 09/09/2011
Laatst bijgewerkt op: 15 december 2010Juridische mededeling