Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
20 april 2010
E-2457/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Martin Ehrenhauser (NI) aan de Commissie

 Betreft: Voortzetting van het Europees transparantie-initiatief (ETI)
 Antwoord(en) 

Het Europees transparantie-initiatief (ETI) werd in 2005 in het leven geroepen door commissaris Siim Kallas en bestaat uit drie onderdelen:

a) volledigheid van de informatie over het beheer en het gebruik van Gemeenschapsgeld;
b) ethische en gedragsregels voor het personeel van de Europese instellingen;
c) het kader waarbinnen lobbygroeperingen en maatschappelijke organisaties hun activiteiten kunnen ontplooien.

Dit doet de volgende vragen opwerpen:

1. Wie is in de Commissie verantwoordelijk voor de voortzetting van het Europees transparantie-initiatief?
2. Op welke gebieden moeten er volgens de Commissie wat betreft de transparantie dringend verbeteringen worden aangebracht?
3. Wat wil de Commissie in het kader van het ETI bereiken in 2010?
4. Welke maatregelen heeft zij in het kader van het ETI op het oog voor 2010?
5. Hoeveel personeel was er voor uitsluitend het ETI beschikbaar in de periode 2004-2009?
6. Hoeveel personeel is er voor uitsluitend het ETI beschikbaar vanaf 2010?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 138 E van 07/05/2011
Laatst bijgewerkt op: 26 april 2010Juridische mededeling