Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
20 april 2010
E-2457/10
SKRIFTLIG FRÅGA från Martin Ehrenhauser (NI) till kommissionen

 Angående: Att fortsätta med det Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI)
 Svar 

Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI) inrättades år 2005 av kommissionsledamot Siim Kallas och omfattar tre delområden:

a) Omfattande information om förvaltningen och användningen av gemenskapsmedel.
b) Yrkesetiska regler för EU:s institutioner och organ.
c) Hur lobbygrupperna och det civila samhällets företrädarorganisationer arbetar.

Ur detta uppkommer följande aktuella frågor:

1. Vem inom kommissionen är ansvarig för att det Europeiska öppenhetsinitiativet fortlever?
2. Inom vilka områden anser kommissionen att öppenheten måste förbättras särskilt brådskande?
3. Vilka mål har kommissionen satt upp inom ramen för ETI för år 2010?
4. Vilka konkreta åtgärder är planerade inom ramen för ETI för år 2010?
5. Hur mycket personal stod under åren 2004–2009 till förfogande exklusivt för ETI?
6. Hur mycket personal står från och med år 2010 till förfogande exklusivt för ETI?

Frågans originalspråk: DEEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 29 april 2010Rättsligt meddelande