Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
20 april 2010
E-2471/10
SKRIFTLIG FRÅGA från David Martin (S&D) till rådet

 Angående: Uppvisandet av ambassadörskreditiv inför Europeiska rådets ordförande
 Svar 

Sedan 1960‑talet har ambassadörer från tredjeländer som varit ackrediterade i Europeiska unionen behövt visa upp sina kreditiv för såväl kommissionens som rådets ordförande. Vore det inte lämpligt och rentav enklare att ambassadörerna visade upp sina kreditiv enbart för Europeiska rådets ordförande, eftersom Europeiska rådet numera är en självständig institution med en egen heltidsanställd ordförande?

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 29 april 2010Rättsligt meddelande