Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 maj 2010
E-3049/10
SKRIFTLIG FRÅGA från Christian Engström (Verts/ALE) till kommissionen

 Angående: Bristen på internationellt samarbete och verklig handling för att stänga webbplatser med barnpornografi
 Svar 

Kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv om blockering av webbplatser med barnpornografi.

Kommissionsledamot Cecilia Malmström påstod i Sveriges radio den 7 april 2010 att det fanns ”massor med studier” som visar att sajter som släcks ner senare ”återuppstår flera gånger om dagen på nya webbhotell som inte är åtkomliga för polisen”. Kan kommissionen presentera några källor till stöd för detta påstående?

Enligt oroande uppgifter på Malmströms blogg, lämnade av hennes kansli, fann man 144 webbplatser i USA, Ryssland, Ukraina och andra länder under en kontroll av Internet som nyligen genomförts av telefonjourer i 35 länder. Ett år senare var de flesta sajterna fortfarande igång.

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/03/29/ett-slag-for-barnens-rattigheter/#comment-589

1. Hur har regeringarna i USA, Ryssland och Ukraina reagerat på dessa mycket allvarliga anklagelser om underlåtenhet att bekämpa en så grov kriminell verksamhet?

2. Anser kommissionen att regeringarna i USA och Ukraina genom sin påstådda overksamhet gjort sig skyldiga till medhjälp till brottet sexuellt övergrepp mot barn enligt Europarådets konvention om Internetrelaterad brottslighet? Om inte, varför inte?

3. Kan kommissionen upplysa om antalet och innehållet i de meddelanden som Malmström, efter att hon tillträtt sitt ämbete, har skickat till regeringarna i USA, Ryssland och Ukraina med den specifika avsikten att komma till rätta med de ländernas påstådda overksamhet gentemot kända webbplatser med barnpornografiskt innehåll?

4. Kan kommissionen förklara hur denna situation är möjlig, då både USA och Ukraina har ratificerat konventionen om Internetrelaterad brottslighet?

5. Har kommissionen gjort en analys av de åtgärder som vidtagits gentemot var och en av de berörda webbplatserna? Om så är fallet, kan kommissionen närmare precisera vilka problem som har lett till att sajterna fortfarande finns kvar på Internet (bristfällig nationell lagstiftning, otillräckliga polisresurser, försummelser från EU-myndigheternas sida att vidarebefordra rapporter osv.)?

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 7 maj 2010Rättsligt meddelande