Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
16 Ιουνίου 2010
E-4443/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

 Θέμα: Μείωση του πληθυσμού των μελισσών
 Απάντηση/απαντήσεις 

Το 2010 είναι το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, αφού το έτος είχε αυτό είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την απώλεια των ειδών. Το γεγονός αυτό αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθούν οι στρατηγικές προστασίας των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Ένα από τα ζωικά είδη που εμφανίζει τόσο ανησυχητική μείωση του πληθυσμού του η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνισή του είναι η μέλισσα. Για παράδειγμα, στο ισπανικό κράτος, μόνο το 2007, χάθηκαν 9 000 μέλισσες και, μεταξύ του 2003 και του 2004 καταγράφηκαν μαζικοί θάνατοι που ισοδυναμούν με απώλεια της τάξης του 40 % του είδους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις τρεις κυψέλες δεν επέζησε τον περασμένο χειμώνα.

Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων ως προς τα αίτια της απώλειας των μελισσών, αν και τα φυτοφάρμακα, η αλλαγή του κλίματος, οι διαγονιδιακοί οργανισμοί ή η έλλειψη τροφίμων αναφέρονται ως κάποια από τα πιθανά αίτια. Πράγματι, έκθεση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διάφορα αίτια. Οι μέλισσες είναι ένα είδος με μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο, καθώς αποτελούν πηγή οικονομικής δραστηριότητας, επικονιάζουν καλλιέργειες θεμελιώδεις για την ανθρώπινη κατανάλωση και διασφαλίζουν τη γονιμότητα χωραφιών και δασών. Είναι επίσης πολύ σημαντικές για να αποφευχθεί η απώλεια βιοποικιλότητας σε ορισμένα φυτικά είδη.

1. Υλοποιεί η Επιτροπή κάποιο πρόγραμμα ή πρωτοβουλία για να αποφευχθεί η απώλεια των μελισσών;

2. Έχει προβεί η Επιτροπή σε κάποια σύσταση προς τα κράτη μέλη βάσει των συμπερασμάτων των μελετών της ΕΑΑΤ;

3. Απέναντι στη σοβαρότητα της κατάστασης, σχεδιάζει η Επιτροπή να προβεί στην απαγόρευση κάποιων πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των μελισσών καιτου οικονομικού τομέα που αντιπροσωπεύουν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ESΕΕ C 170 E, 10/06/2011
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου