Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
13 oktober 2010
E-8225/2010
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Isabella Lövin (Verts/ALE) och Jean-Paul Besset (Verts/ALE)

 Angående: Märkningen ”tonfiskfiske utan risk för delfinerna”
 Svar 

När man besöker snabbköpet kan man se att de flesta tonfiskburkar är märkta med ”tonfiskfiske utan risk för delfinerna”. Många av dessa märkningar beviljas av miljöorganisationen Earth Island Institute (EII). Det främsta kriteriet är enligt EII:s hemsida att man inte med avsikt får jaga, nätfiska eller ringa in delfiner under tonfiskfisket.

EU har anslutit sig till avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner, som definierar ”tonfiskfiske utan risk för delfiner” på ett annat sätt. Enligt rådets förordning (EG) nr 882/2003 innebär tonfiskfiske utan risk för delfiner ”tonfisk som fångas med drag som inte leder till att delfiner dör eller tillfogas svåra skador”.

Dessa två definitioner är mycket olika och kräver helt olika fiskemetoder. De konsumentmärkningar som baseras på dessa har dock samma ordalydelse.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:

EU har en förordning som fastställer en rättslig definition av begreppet ”tonfiskfiske utan risk för delfinerna”. Varför är det då tillåtet på EU:s marknad att sälja tonfisk som är märkt med dessa ord som baseras på en helt annan definition? Bör inte alla beskrivningar av tonfisk som ”tonfiskfiske utan risk för delfinerna” baseras på samma definition? Om så inte är fallet finns det risk för att det uppstår stor förvirring bland konsumenterna.

Frågans originalspråk: ENEGT C 249 E, 26/08/2011
Senaste uppdatering: 15 oktober 2010Rättsligt meddelande