Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
15 november 2010
E-9540/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE) , Edward McMillan-Scott (ALDE) en Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

 Betreft: Meting van het effect van EU-sancties die zijn opgelegd aan Iran
 Antwoord(en) 

Met betrekking tot de door de EU aan Iran opgelegde sancties hebben zich onlangs twee opvallende ontwikkelingen voorgedaan:

1. Er is ontdekt dat ladingen die onder de aan Iran opgelegde EU-sancties vallen ongemerkt via de luchthaven Schiphol zijn doorgestuurd(1).
2. Bovendien hebben verschillende energiebedrijven in de EU onder Amerikaanse druk extra maatregelen genomen met betrekking tot handel met Iran(2).
3. Als reactie op dit laatste is BMI de toestemming geweigerd om bij te tanken in Teheran.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Is de Commissie het ermee eens dat de EU gerichte maatregelen tegen Iran heeft genomen met als doel het regime over te halen om samen te werken met de internationale gemeenschap op het gebied van nucleaire vraagstukken, zonder daarbij schade te berokkenen aan de bevolking van Iran? Zo nee, waarom niet?
Is de Commissie het ermee eens dat het effect van toegepaste sancties alleen kan worden geëvalueerd als deze sancties ook daadwerkelijk worden toegepast? Zo nee, waarom niet?
Hoe controleert de EU de handhaving door lidstaten van de aan Iran opgelegde EU-sancties? Hoe en wanneer zullen de resultaten van deze controle aan het Europees Parlement worden medegedeeld?
Wat is de reactie van de Commissie op de druk van de VS op Europese bedrijven om beperkende maatregelen te nemen inzake handel met Iran die verdergaan dan de sancties?
Is de Commissie het ermee eens dat zulke extra maatregelen het moeilijker maken het effect van de gerichte sancties zoals door de EU bedoeld te evalueren? Zo nee, waarom niet?
Is de Commissie het ermee eens dat, indien zulke extra maatregelen leiden tot onnodige isolatie of schade voor de Iraanse burgerbevolking, dit onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
Als een dergelijk effect zou worden vastgesteld, is de Commissie dan bereid deze kwestie aan te kaarten bij de Amerikaanse regering, teneinde te garanderen dat de Iraanse burgerbevolking niet wordt geïsoleerd of schade lijdt? Zo nee, waarom niet?

(1)http://www.nu.nl/algemeen/2351858/nederland-laat-verboden-lading-iran.html
(2)http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/27/AR2010102705507.html?hpid=topnews

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 265 E van 09/09/2011
Laatst bijgewerkt op: 9 december 2010Juridische mededeling