Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
17 mei 2011
E-004782/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Franz Obermayr (NI)

 Betreft: Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en landbouwindustrie — Belangenconflicten
 Antwoord(en) 

Ik verwijs naar mijn vraag E-8743/2010 van 28 oktober 2010, waarin ik mijn bedenkingen over mogelijke verstrengelingen en belangenconflicten tussen EFSA-adviseurs en de landbouwindustrie reeds duidelijk kenbaar heb gemaakt. Inmiddels zijn opnieuw onweerlegbare bewijzen opgedoken over banden tussen de EU-adviseurs en de landbouwindustrie, en daarnaast dat deskundigen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) met de landbouwindustrie samenwerken, zoals blijkt uit een gedegen reportage van de journaliste Claire Robinson: „Europe's pesticide and food safety regulators — Who do they work for?” (Bron: http://www.powerbase.info/images/e/ee/Eu_pesticidefoodsafety.pdf). Robinson beweert in deze reportage uit april 2011 verder dat de Italiaanse wetenschapper Angelo Moretti zijn zetel in een adviescommissie van de EFSA reeds heeft moeten opgeven omdat hij tevens verbonden was aan een bedrijf dat chemiebedrijven adviseerde over de Europese chemicaliënverordening REACH. De heer Moretti zou namens de EU betrokken zijn bij meerdere projecten waarbij onder meer de risico’s van pesticiden werden beoordeeld. Ook andere commissieleden, waaronder de wetenschappers Alan Boobis, Diána Bánáti, Milan Kovác en Theodorus Brock, wordt herhaaldelijk belangenconflicten met de landbouwindustrie verweten. Het International Life Science Institute (ILSI), dat nauwe banden heeft met het bedrijfsleven, zou telkens weer proberen ook bij de EFSA een voet tussen de deur krijgen. Tot voor kort publiceerde de EFSA de lijsten met namen van haar adviseurs op Internet, maar inmiddels zijn de namen van de website verwijderd.

1. Hoe staat de Commissie tegenover de herhaalde verwijten aan het adres van adviseurs van de Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)?

2. Waarom zijn de namen van de EFSA-adviseurs niet langer te vinden op de website van de EFSA?

3. Wat wil de Commissie doen om dit soort belangenconflicten uit te sluiten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 365 E van 15/12/2011
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2011Juridische mededeling