Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
16. června 2011
E-005756/2011
Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Zuzana Roithová (PPE) a Anna Záborská (PPE)

 Předmět: Dvojí kvalita výrobků
 Odpověď (odpovědi) 

V nedávné době se v tisku objevily zprávy o rozdílech kvality výrobků (potravin i spotřebního zboží) prodávaných pod stejným názvem a stejnou značkou ve starých a nových členských státech EU. Případem se zabývala zejména Asociace spotřebitelů Slovenska, která v testování provedeném Státním veterinárním a potravinovým ústavem v Bratislavě zjistila, že kvalita výrobků, které jsou prodávány pod identickými názvy, je v nových členských zemích horší než třeba v sousedním Rakousku či Německu, přičemž cena výrobků je téměř totožná.

1. Je si Evropská komise vědoma, že tyto cílené a systematické praktiky narušují důvěru evropských spotřebitelů ve vnitřní trh?

2. Hodlá Evropská komise zasáhnout proti těmto praktikám, kdy pod stejnou značkou, ve stejném obalu a pod stejným názvem je prodáváno zboží určené pro nové členské státy, jež bylo vyrobeno odlišnými technologickými postupy než zboží určené pro staré členské státy?

 Úř. věst. C 365 E ze dne 15/12/2011
Poslední aktualizace: 27. června 2011Právní upozornění