Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Ιουλίου 2011
E-007224/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

 Θέμα: Συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας και η πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα
 Απάντηση/απαντήσεις 

Νέες καταγγελίες και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας (κέντρο περίθαλψης παιδιών με σοβαρές κινητικές και νοητικές αναπηρίες), εφαρμόζονται οι απαράδεκτες πρακτικές βίαιης καθήλωσης των παιδιών στα κρεβάτια με τη χρήση ειδικών ιμάντων. Είναι πρακτική την οποία και η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως απάνθρωπη, ακατάλληλη και για την οποία θεωρεί ότι συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση. Με δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση περικόπτει τις δημόσιες δαπάνες στο χώρο της υγείας και ότι η Επιτροπή σε απαντήσεις της (E-B966/10EL, E-9301/10EL) σε σχετικές ερωτήσεις μου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «Η συνολική δημόσια δαπάνη που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ), Προτεραιότητα 5 κατά την περίοδο 2007-2013 είναι 377 347 429 ευρώ», «Οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ότι όλες οι μελλοντικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως» και τέλος ότι «Η Επιτροπή τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί πλήρως η μεταρρύθμιση του ελληνικού ψυχιατρικού συστήματος υγείας και ιδίως η αποϊδρυματοποίηση όλων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», ερωτάται η Επιτροπή:

1. Γνωρίζει η Επιτροπή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας; Προτίθεται να παρέμβει άμεσα ώστε να εξασφαλιστούν ανθρώπινοι όροι και συνθήκες διαβίωσης, για τα παιδιά που περιθάλπτονται σε αυτό;
2. Ποια είναι τα ποσά που έχει απορροφήσει η Ελλάδα ανά έτος από τα 377 347 429 ευρώ του ΕΚΤ;
3. Είναι οι ελληνικές αρχές συνεπείς στη διαβεβαίωση τους ότι δεν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ότι όλες οι μελλοντικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως; Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από την πορεία της μεταρρύθμισης του ελληνικού ψυχιατρικού συστήματος;

 ΕΕ C 146 E, 24/05/2012
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου