Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
24. marraskuuta 2011
E-010949/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Edward Scicluna (S&D)

 Aihe: Ympäristömeludirektiivi
 Vastaus 

Ympäristömeludirektiivin 2002/49/EY 3 artiklan k kohdassa taajama on määritelty jäsenvaltion rajaamaksi alueensa osaksi, ”jolla asuu yli 100 000 henkilöä ja jonka asukastiheyden perusteella se luokitellaan kyseisessä jäsenvaltiossa kaupungistuneeksi alueeksi”.

Maltalla on 400 000 asukasta, ja maan väestöntiheys, 1 305 asukasta neliökilometrillä, on yksi Euroopan unionin suurimmista ja vastaa eurooppalaista kaupungistunutta aluetta. Otetaanko tämä huomioon yllä mainitun direktiivin täytäntöönpanossa?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 180 E, 21/06/2012
Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2011Oikeudellinen huomautus