Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
1. december 2011
E-011214/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Barbara Matera (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Roberta Angelilli (PPE) , Guido Milana (S&D) , Debora Serracchiani (S&D) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Silvia Costa (S&D) , Licia Ronzulli (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Lorenzo Fontana (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) , Magdi Cristiano Allam (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Giancarlo Scottà (EFD) , Mario Pirillo (S&D) , Vittorio Prodi (S&D) , Oreste Rossi (EFD) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Francesca Balzani (S&D) , Crescenzio Rivellini (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Salvatore Iacolino (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Andrea Cozzolino (S&D) , Andrea Zanoni (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Clemente Mastella (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Amalia Sartori (PPE) , Lara Comi (PPE) , Roberto Gualtieri (S&D) , Marco Scurria (PPE) , Gianluca Susta (S&D) , Erminia Mazzoni (PPE) , Claudio Morganti (EFD) , Carlo Casini (PPE) , Francesco Enrico Speroni (EFD) , Antonello Antinoro (PPE) , Rosario Crocetta (S&D) , Alfredo Antoniozzi (PPE) , Mara Bizzotto (EFD) , Alfredo Pallone (PPE) , Paolo De Castro (S&D) og Paolo Bartolozzi (PPE)

 Om: Oversvømmelser i Italien
 Svar 

I de seneste uger er hele Italien blevet ramt af et voldsomt uvejr. Regionerne Ligurien, Piemonte, Toscana, Veneto, Calabrien, Sicilien, Apulien og Basilicata er blevet hårdt ramt af skybrud og flere oversvømmelser. Ud over svære materielle skader er områderne blevet ramt af store skader af socioøkonomisk art.

Mange borgere er blevet boligløse. Hele byer er blevet evakueret. Jernbane‑ og vejforbindelser er afbrudt på grund af jord- og mudderskred.

Nogle af de ramte områder havde landbrug og turisme som det vigtigste eksistensgrundlag — med alle de socioøkonomiske konsekvenser, der følger i kølvandet. Naturskønne områder og internationalt anerkendte landskabelige herlighedsværdier er blevet fuldstændigt ødelagt.

Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

Agter Kommissionen (og i givet fald hvordan) at aktivere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond for at gøre det muligt hurtigst muligt at vende tilbage til de normale aktiviteter i de ramte områder?
Hvad agter Kommissionen (også i lyset af meddelelsen om EU's svar på katastrofer) at foretage sig for at forbedre forebyggelses- og beredskabspolitikkerne og fremme uddannelse og træning såvel som udveksling af eksperter, der afprøver nye tilgange for at mindske risikoen for katastrofer?

Forespørgslens originalsprog: ITEFT C 180 E af 21/06/2012
Seneste opdatering: 26. januar 2012Juridisk meddelelse